Prinášame riešenia, ktoré Vás posúvajú vpred.


Služby

Vantage realizuje prieskumy rôznych typov kvalitatívneho (skupinové diskusie, individuálne hĺbkové rozhovory, Bulletin Board) aj kvantitatívneho prieskumu (online, telefonické aj osobné dopytovanie).

Venujeme sa aj poradenstvu v oblastiach marketing a business development.

Spoľahlivé zdrojové dáta

 • Zber dát najvhodnejšou metódou pre zvolenú cieľovú skupinu
 • Spoľahlivý projektový tím osvedčený dlhoročnou vzájomnou spoluprácou
 • Archivácia zdrojových dát aj výsledkov zodpovedajúca vysokým štandardom auditov farmaceutických spoločností
 • Dlhoročná skúsenosť s farmakovigilančnými povinnosťami a hláseniami

Poradenstvo

 • Marketing
 • Strategické plánovanie
 • New Business Development

Kvalitatívny prieskum

 • Skupinové diskusie (Focus Group Discussions)
 • Individuálne hĺbkové rozhovory (In-Depth-Interviews)
 • Bulletin Board

Kvantitatívny prieskum

 • Online dopytovanie (CAWI)
 • Telefonické dopytovanie (CATI)
 • Osobné dopytovanie (PAPI/TAPI)

Záleží nám na tom, aby boli vaše investície efektívne vynaložené. Máte otázky?


Zavolajte nám +421 903 780 111