Sme tu pre Vás.
Poradíme vám?


Mgr. Sandra Mažárová, MA

Managing Director


Zakladateľka a CEO spoločnosti Vantage s.r.o. – prieskumnej agentúry so špeciálnym zameraním na prieskumy v oblasti zdravotníctva. Sandra má skúsenosti s prieskumom trhu pomocou všetkých typov metód kvalitatívneho aj kvantitatívneho prieskumu, ktoré získala počas svojho pôsobenia v prieskumnej spoločnosti GfK Slovakia – od roku 2014 na pozícii konzultantky oddelenia Health a od roku 2016 ako Sector Leader Health. Sandra realizovala štúdie nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách CEE, Izraeli a vo Švajčiarsku.

Na svojom predchádzajúcom pôsobisku, vo farmaceutickej spoločnosti Eli Lilly, prehlbovala ako Brand Manager nielen svoje vedomosti o marketingu a príslušných terapeutických oblastiach, ale podrobne sa zoznámila aj s fungovaním zdravotníckeho systému na Slovensku a v Českej Republike. Sandra sa venovala v priebehu rokov oblastiam kardiológia a psychiatria.

Sandra vyštudovala v roku 2005 politológiu na Viedenskej Univerzite a taktiež získala titul Master of Arts za štúdium nacionalizmu na Central European University v Budapešti.

Osobná pracovná skúsenosť Brand Managera vo farmaceutickom priemysle a skúsenosť s prieskumom trhu pomocou všetkých metód kvalitatívneho aj kvantitatívneho prieskumu pre top farmaceutické spoločnosti.

PharmDr. Eva Vlčková, CSc.

Senior Market Research and Marketing Consultant


Eva pred pôsobením vo Vantage pracovala ako externá konzultantka pre prieskumnú spoločnosť GfK Slovakia. V rokoch 2010 až 2016 v nej viedla oddelenie Health v Slovenskej i Českej Republike. V danom období realizovala viac ako 500 prieskumov v oblasti zdravotníctva a sektor Health obchodne aj odborne výrazne podrástol..

Eva totiž naplno zúročila svoje farmakologické vzdelanie, 10 ročnú kariéru vedca SAV a 18 rokov práce na vrcholových pozíciách v 3 nadnárodných farmaceutických spoločnostiach (Novartis, Pfizer a Sanofi). Zodpovedajúc za Sales a Marketing, Eva úspešne viedla svoje tímy na národnej aj medzinárodnej úrovni a prirodzene tak prešla aj k strategickému plánovaniu a Business Development.

Medicínske vedomosti kombinované s 18 rokmi skúseností v oblasti Sales a Marketing vo farmaceutickom priemysle – dokonalý background pre prieskumy top farmaceutických spoločností.

Vladimíra Renčková

Senior Market Research Consultant


Vladka sa prieskumu venuje naplno od roku 2016, kedy začala pracovať ako konzultantka v prieskumnej agentúre GfK Slovakia. Podieľala sa nielen na mnohých projektoch z oblasti Health, ale aj na prieskumoch pre klientov z radov FMCG a Media.

V rámci svojho 5 ročného pôsobenia v poprednej kozmetickej spoločnosti AVON mala Vladka na starosti marketingové analýzy, event management a reklamu. Analýzam sa Vladka venovala aj v developerskej firme HB Reavis, kde pripravovala finančné správy o business centrách a obchodných centrách.

Vladka študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Komplexný metodický pohľad sociológa a skúsenosti s prieskumom trhu vo viacerých odvetviach.

Mgr. Silvia Marcelliová

Qualitative Market Research Consultant


Silvia sa naplno venuje kvalitatívnemu prieskumu už 18 rokov. Navrhuje klientom vhodnú metodiku, píše scenáre, moderuje a vyhodnocuje skupinové diskusie, individuálne rozhovory ale aj Advisory Boards. Veľkú časť svojho doterajšieho profesionálneho života naplno pracovala pre spoločnosť GfK Slovakia, kde zastrešovala kvalitatívny prieskum pre všetky priemyselné odvetvia – zdravotníctvo, telekom, bankovníctvo, FMCG aj médiá. Má však skúsenosti aj s inými agentúrami, spolupracovala aj so spoločnosťami Fokus a MillwardBrown.

V oblasti zdravotníctva dodnes realizovala cca 80 štúdií v najrôznejších terapeutických oblastiach. Silviinou silnou stránkou je rýchla orientácia v akejkoľvek problematike a schopnosť vystihnúť v záplave informácii od respondentov to (obchodne) podstatné pre klienta.

Silvia po ukončení štúdia psychológie 6 rokov pracovala ako terapeutka v NZZ Salvus.

Viac ako 80 zrealizovaných kvalitatívnych prieskumov v oblasti zdravotníctva, cit pre špecifiká farmaceutického priemyslu.