Zrealizovaný kvantitatívny online prieskum nám presnejšie zadefinoval pacientsky profil a prescription drivers.